స్వీడన్ - భాష, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు మరియు మర్యాద

అధికారిక భాష స్వీడన్ స్వీడిష్ మరియు ఇదిఒకటి రెండు కీలక మైనారిటీ భాషలు, స్వీడన్ మరియు చివరకు ఫిన్నిష్. స్వీడిష్ మాత్రమే ఉంది. అధికారిక భాష స్వీడన్ అయితే స్వీడన్ ఎక్కువగా సమానత్వ మరియు రిలాక్స్డ్ పర్యావరణం, ఆతిథ్య మరియు తినే ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. తరచుగా, ఒక అధికారిక వ్యవహారం ఇది మరింత సాధారణం, అతిథులు ఆహ్వానించారు ఒక స్వీడన్కు యొక్క హోమ్ కోసం కాఫీ మరియు కేక్ వ్యతిరేకంగా ఒక భోజనం, కానీ. అప్పుడు మీరు నిర్ధారించడానికి: పడుతుంది సంస్కృతి రాబందు యొక్క క్విజ్ మీద స్వీడన్ దేశం గురించి, దాని ప్రజలు మరియు సంస్కృతి.