స్వీడన్ - జీతం పోలిక ద్వారా స్థానాలు

జీతాలు కలిపి ఒక మంచి జట్టు మరియు కార్పొరేట్ సంస్కృతి ఉన్నాయి వాటిని నుండి కార్యాలయంలో అనుభవం వైవిధ్యం సహాయపడుతుంది అడ్డంకులు విచ్ఛిన్నంవారికి అనుభవం వైవిధ్యం సంబంధించి వారి తోటి ఉద్యోగులు వరకు రెండుసార్లు సర్దుకుపోయే మరియు ఓపెన్ సంబంధించి ఒక సానుకూల అవగాహన వివక్షకు సమూహాలు పని వద్ద పోలిస్తే ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో వైవిధ్యం. ఈ నిర్ధారించబడింది అన్ని తొమ్మిది దేశాలు ఆ పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ వైవిధ్యం అధ్యయనం.